Obchodní podmínky

CENA A PLATBA

​Cena za zakázku je zákazníkovi ve většině případech sdělena po projednání o náročnosti práce (silné nánosy barev a laků, silná koroze) na určitém předmětu. Cena je stanovena individuálně  se zákazníkem dle rozsahu práce a náročnosti. Konečná cena se může lišit až o +-15% v závislosti na náročnosti zakázky. Od zákazníka může být požadována záloha před hotovením zakázky která je později odečtena z finální ceny.  Konečná cena je zákazníkovi sdělena při vyzvednutí zakázky. S uhrazením zálohy je zákazník seznámen po přijetí zakázky. Platbu přijímame jak na platební účet tak v hotovosti.

PŘÍJEM  A VÝDEJ ZAKÁZEK

​Zakázky přijímáme po telefonické nebo písemné dohodě formou e-mailu, po dohodě se zákazníkem na adrese Střížovice 56, Kropáčova Vrutice 294 79.  Po přijetí zakázky, se projedná její obsah a je zapsána do zakázkového listu, který slouží k tomu, abychom zákazníka seznámili s tím, co se bude provádět a jaká je cena. Zákazník musí informovat pracovníka o zachování určitých detailů také o možných rizicích při předání předmětu k úpravě (zanechání štítků, samolep, ražeb a dalších detailů k zachování...). Dále musí zákazník před přijetím zabezpečit předmět tak, aby se při pískování nedostal tryskaný material na místa, kde může předmět poničit, jako je zaslepení autodílů (výfuky, sání, ložiska) a jiných možných předmětů.

​​O výdeji zakázek informujeme formou e-mailu nebo telefonicky. Po dohodě se zákazníkem se sjedná čas a datum, pozdější vyzvednutí je vždy na adrese Střížovice 56, Kropáčova Vrutice 294 79 ( pokud není domluveno jinak). Při změně vyzvednutí ze strany zákazníka či pracovníka je nový termín projednán po telefonické nebo písemné dohodě. Při předání předmětu se zákazníkem podepíšeme smlouvu s obchodními podmínkami s kterými byl seznámen o potvrzení kvality provedené zakázky, jelikož na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Při výdeji objednávky, která byla přijata dopravcem, se potvrzení o souhlasu  zasílá e-mailem nebo nahrávaným hovorem.  Naše firma neručí při hotovení zakázky za staré a značně opotřebované předměty s nebezpečím poškození, i přesto, že na tom zákazník trvá. Za finální vizuální vzhled (např.  silná vrstva koroze na slabém plechu) a riziko práce tohoto oboru, nese v plné míře zákazník, který byl písemně seznámen s obchodními podmínkami při přijetí zakázky. ​

DOPRAVA  A ZASLÁNÍ

​Ve většině případech si zákazník zajišťuje vlastní dopravu na vlastní náklady.  Po domluvě se zákazníkem je možné zajistit přepravu u dopravce max.rozměry 100x50x50cm a hmotnost 30 kg. Po zhotovení zákazky, předmět pečlivě zabalíme, aby během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Neneseme odpovědnost za vady vzniklé přepravcem. Náklady na přepravu dopravcem  hradí vždy zákazník, které budou započteny k celkové ceně zakázky nebo nabízeného zboží.

BAZAROVÉ ZBOŽÍ

Prodáváme již použité zboží které je později námi povrchově upraveno. Na toto zboží se nevztahuje záruka výměny zboží.  Jsou to předměty sloužící spíše k dekorativním účelů. Při použití k běžným potřebám, nezaručujeme jejich funkčnost, jelikož renovované předměty jsou povrchově upraveny v nálezovém stavu. Koupí bazarového zboží či vydáním zakázky na našich webových stránkách a obchodě, zákazník potvrzuje že byl kupující seznámen s obchodními podmínkami.

​OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

​Vypsáním či odesláním formulářů na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, adresu,  kontakty a jiné) dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy PÍSKOVÁNÍ-RENOVACE s.r.o., Střížovice 56, Kropáčova Vrutice 294 79 která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

Veškeré smluvní vztahy  jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi předběžně seznámit na našich webových stránkách.

ZBOŽÍ A ZÁRUKA

U prodeje bazarového zboží je maximální platná záruka 12 měsíců

Při prodeji bazarového zboží, prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než je při převzetí zboží. Prodávající je povinnen kupujícího seznámit s vadami  které má nabízené zboží, vždy v popisu inzerátu. Prodávané zboží je určeno pouze k dekorativním účelům, jelikož prodávající renovuje nabízené  předměty v nálezovém stavu a nemůže určit jeho funkčnost.  U prodeje bazarového zboží se záruka nevztahuje na vady které odpovídají používání nebo opotřebení , který měl zakoupený předmět při převzetí kupujícím. Záruka je platná 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Prodávající nenese odpovědnost za vady s kterými byl kupující seznámen při prodeji. Pokud se však vada vyskytne ve lhůtě záruky po převzetí zboží, kupující má povinnost prokázat, že vada vznikla teprve po převzetí zboží a musí prokázat že závada byla způsobena vlivem prodávajícího - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4  že se jedná o vadu, která již vznikla vlivem jejího používání. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí předmětu).